fbpx

REGLER OCH VILLKOR FÖR BOKNINGAR

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SPECIALVILLKOR
Dessa villkor gäller för individuella bokningar av boende för individer, såvida inte ett särskilt avtal har gjorts och villkoren för den prissatta produkten som ska bokas anger något annat.
Dessa villkor gäller också för bokningar av boende genom Gammelgård digitala tjänster. Gammelgård förbehåller sig rätten att använda särskilda villkor som avviker från dessa villkor om användningen av särskilda villkor är motiverad av helgdagar, speciella evenemang, säsongsvängningar eller tillhörande tjänster relaterade till boende.

2. BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
När du bokar måste du ange ditt namn, bostadsadress, ankomst- och avgångstid och betalningsmetod. En bokning är bindande för Gammelgård när den har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel via e-post, och du har fått ett bekräftelsesnummer. Gammelgård kan göra bokningen beroende av andra regler, betalning av bokningsavgiften eller bekräftelse av bokningen med kreditkort som villkor för att bokningen är bindande.

3. ANKOMST OCH AVGÅNG I Gammelgård 
Rummet är tillgängligt för dig klockan 15 på ankomstdagen och måste lämnas kl. 12 på avresedagen. Om inget annat överenskommits vid bokningstillfället eller om det pris eller den tid du väljer inte omfattas av några andra villkor, kommer rummet att reserveras för dig fram till 18:00 på ankomstdagen som anges i bokningen.
Om du anländer senare måste du bekräfta din sena ankomsttid med ett kreditkort. Annars kan Gammelgård sälja rummet igen. Om du anländer till Gammelgård enligt dess ankomsttider, men det bokade rummet inte är tillgängligt, måste Gammelgård erhålla närmaste möjliga rum på samma nivå utan extra kostnad.

4. RESERVATIONSGARANTI
Ett internationellt kreditkort kan användas för att bekräfta bokningen. Gammelgård behåller ditt rum bokat efter 18:00 utan att behöva meddela dig om sen ankomst.
För att göra detta behöver Gammelgård följande information från dig: ditt namn, kortnummer och utgångsdatum, adress, telefonnummer och e-postadress. Gammelgård kan begära denna information skriftligt eller muntligt.

5. ANNULLERING OCH INKOMST
För bokningar som annulleras mer än en vecka före bokningsdatumet debiterar Gammelgård 20% av det totala priset för bokningen. För senare avbokningar debiterar Gammelgård hela beloppet för bokningen.

Du har rätt att annullera bokningen utan kostnad och få bokningsavgiften återbetalad om avbokningen beror på din eller din kära allvarliga sjukdom, allvarliga olycka, dödsfall eller annan oväntad och allvarlig händelse. En make, ett barn, en förälder, svärföräldrar, syskon, farförälder eller resekamrat med vilka boende har ordnats i samma rum anses i närheten. För att bevisa orsaken till avbeställningen behöver du ett tillförlitligt dokument som ett läkarintyg. Gammelgård har dock rätt att dra av kontorskostnader från det återbetalningsbara beloppet.

6. AVGÅNG FÖR ENIGEN TID
Om du åker före det överenskomna avresedatumet måste du meddela Gammelgård om din avgång senast kl 18.00 dagen innan. Vid vistelser på flera nätter måste du betala det överenskomna priset för den oanvända tiden. Avresa före den överenskomna tiden kan också orsaka en förändring av det totala priset på boendet.

7. AVGIFTER
Gammelgård accepterar de vanligaste betalkorten. Gammelgård är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger, checkar eller betalkort om Gammelgård själv inte har erbjudit sig att göra det.
Som förskottsbetalning kan kreditkortet debiteras vid bokningstillfället enligt Gammelgård , vilket dras av från den slutliga fakturan. Om rummet inte har förbetalt måste hotellrummet betalas kontant vid ankomst till Gammelgård eller med betalkort senast vid avresan.
Gammelgård förbehåller sig rätten att debitera eller förbetala ditt betalkort vid bokning eller incheckning. Om det behövs kan kostnaderna under vistelsen debiteras det använda betalkortet. Om Gammelgård inte har verifierat ditt bankkort i förväg har Gammelgård rätt att ta ut en deposition för användning av ytterligare tjänster vid kundinloggning.

8. KUNDPRESENTATION I BOKFÖRETAGET
På Gammelgård följer vi bra sätt och arbetsordning. Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart tas bort från Gammelgård . Du måste dock betala priset för ditt boende och eventuella ytterligare tjänster du har beställt och du kommer inte att kunna kräva återbetalning av redan gjorda betalningar.

9. GAMMELGÅRDS ANSVAR FÖR DIN EGENDOM
Gammelgård kan ta dina värdesaker till förvaring på begäran. Gammelgård har rätt att ta ut en avgift för lagring av varor.
Om egndomen som ska behållas är av exceptionellt värde måste du meddela Gammelgård innan du behåller den. Gammelgård kan vägra att beslagta sådan egendom.
Du ansvarar för ditt eget bagage såvida inte Gammelgård har tagit det för förvaring. Om Gammelgård inte ansvarar för bagaget som tas med för lagring, måste Gammelgård också rapportera detta separat.
Gammelgård ansvarar inte för skador på eller förlust av ett fordon eller egendom inne i ett garage eller Gammelgård -parkeringen.

10. KUNDENS ANSVAR FÖR SKADOR
Som kund är du ansvarig för eventuella skador som orsakats av din vilja eller vårdslöshet (såsom rökning i ett rum) gentemot dig eller dina gäster eller husdjur på rummet eller andra lokaler i Gammelgård , möblerna eller inredningarna där och till andra kunder eller deras fastigheter i Gammelgård .
Ansvar för skada bestäms i enlighet med de allmänna principerna för skadestånd.