fbpx

Tietosuojaseloste

Gammelgård Pizza & Padel Resort pyrkii ylläpitämään korkeatasoista yksityisyydensuojaa verkkosivuillaan. Käytämme henkilötietojasi ensisijaisesti hallinnoidaksemme, tarjotaksemme, kehittääksemme ja ylläpitääksemme tarjoamiamme palveluita, käsitelläksemme varauksiasi, optimoidaksemme palvelukokemustasi ja yksilöidäksemme kanssasi käytyä viestintää.
Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi. Kun annat henkilötietojasi meille ja hyväksyt soveltuvat käyttöehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään kutakin palvelua koskevien ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen. Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Tackorkilla on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.

  1. Rekisterinpitäjä

ArchipelagoSuites Oy (Y-tunnus 3157570-4)
Norrstrandintie 217, 21660 Nauvo
[email protected]
(ed.main. rekisterinpitäjästä käytetty sanaa ”Gammelgard” alla olevissa teksteissä)

  1. Yhteyshenkilö

Lasse Tammela
[email protected]

  1. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Gammelgård kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita, esimerkiksi kun teet huone- tai lomavarauksen, tai varaat Gammelgårdin tarjoamia kokous-, ravintola-, kylpylä-, hyvinvointi-, juhla-, hotelli- tai lahjakorttipalveluita sivustomme tai verkkokauppamme kautta. Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä varaus- ja tarjouspyyntölomakkeita, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, evästeitä tai jäljitteitä, uutiskirjeitä. Esimerkiksi erilaisia varaus- ja ilmoittautumistietoja tarvitsemme palveluiden täsmälliseen, ajantasaiseen ja laadukkaaseen tuottamiseen. Silloin tällöin Gammelgård kerää tai hankkii henkilötietoja Gammelgårdin sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi Facebookista tai Googlesta). Gmmelgård pitää tärkeänä, että henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

  1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjoamamme palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Voimme kerätä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja nimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot. Lisäksi kerätään asiakkaan ostotiedot ja mahdollisesti IP-osoite ja tietoja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä (kuten kirjautumistiedot), oletuskieli, käyttöhistoria, tiedot huonekaverista, varaustoiveet, maksut, matkan tarkoitus, työsuhde, ruoka-allergiat ja -toiveet, liikuntarajoitteisuus ym. muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi. Tämän lisäksi Gammelgård voi kerätä Gammelgårdin ulkopuolisilta yhtiöiltä esimerkiksi: päivitetyt osoitetiedot ja väestötiedot.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Gammelgår kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, sisäiseen raportointiin, tiedottamiseen, laskuttamiseen, kanta-asiakkuuden hallintaan ja Gammelgårdin palveluiden markkinointiin. Käyttämistäsi palveluista riippuu mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja millä tavoin ne kerätään. Gammelgård käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen Gammelgårdin palveluita
• palvelukokemuksen analysointiin ja parantamiseen
• käsitelläkseen sinun palveluita koskevia tiedusteluita, varauksia ja tilauksia
• ollakseen yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse tai muiden mobiilisovellusten välityksellä, tai ilmoittaakseen sinulle tiedustelusi / varauksesi statuksen tai esimerkiksi varaukseesi / palveluusi liittyviä tietoja ennen saapumistasi, hotellissa oleskelun aikana ja lähtösi jälkeen
• mahdollistaakseen palveluiden käyttöön ja varaamiseen perustuvan laskutuksen
• yksilöidäkseen kanssasi käytyä palveluita koskevaa viestintää ja markkinointia
• kehittääkseen raportointia ja tilastointia

  1. Henkilötietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Gammelgård säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Gammelgård käyttää yhteistyökumppaneita esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan liittyen, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää näille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Gammelgårdin puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaan ja vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen soveltuvan lain mukaisesti.

Gammelgårdin keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Gammelgård on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Gammelgård poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Gammelgård poistaa henkilötiedot tai tekee ne persoonattomiksi silloin, kun tarkoitusta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole.

  1. Muut sovellukset tai sivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Gammelgård ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan Gammelgård palveluiden käyttöön. Gammelgård ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

  1. Verkkosivuston evästeet

Gammelgård käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

  1. Henkilötietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Sinulla on myös oikeus kieltää Gammelgårdia käyttämästä sinua käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.